Lad os kort fortælle, hvad vi kan!

Vort produkt

BestCustomApps har udviklet et rammeværktøj (MobileCMS) som muliggør fremstilling af Apps til Android (Google) og iOS (Apple) indenfor familien/segmentet af Apps, der anvendes til præsentation af information.

En App bygges på grundlag af et udvalgt sæt af vinduestyper, som sammensættes til et større hele på en måde, hvor overgange fra det ene vindue til det andet vindue virker naturligt. Metoden svarer til den anvendte i udviklingen af Content Management Systems (CMS-systemer), og anvendes hyppigst til hurtig opbygning af hjemmesider og lignende informationssystemer.

Vores MobileCMS understøtter brug af menuer, billeder, lyde og videoer. Hertil kan knyttes links til e-mail-systemer, websider, samt til mere avancerede interne referencer i App’en, som muliggør, at man hurtigt kan bringes til beslægtet information, der skønnes relevant i den givne sammenhæng.

BestCustomApps har udviklet et skelet for leverance af information/data fra vore partnere, samt et rapporteringsværktøj, som gør det muligt for en partner at kontrollere, at data er placeret korrekt i en på forhånd givet mappestruktur, og at interne referencer mellem vinduer er korrekte. På den måde kan vore forhandlere nemt opsamle og validere information fra sin kunde, inden disse informationer leveres til BestCustomApps til endelig pakning.

Kunden har stor frihed til at personalisere sit produkt. Det er muligt at udarbejde en komplet liste over brug af skrifttyper, størrelser og farver på stort set alle dele af App’en. På samme måde kan kunden levere særlige ikoner, eget startbillede og eget App-ikon (ikon til symbolisering af App’en på mobilen og tablet’en).

Funktionaliteten i den enkelte App, designet, hvordan slutbrugeren kan navigere mellem de enkelte sider i App’en, udarbejdes som oftest i et tæt samarbejde mellem kunde, partner og BestCustomApps. Den tekniske implementering af denne beskrivelse foretages herefter af en af BestCustomApps’ tekniske konsulenter. Denne beskrivelse vil sammen med de leverede informationer fra kunden/partneren tilsammen danne det fulde grundlag for den endelige App.

Vore kunder tester den endelige App og godkender den samlede løsning, inden app´en overføres til GooglePlay og Apple’s AppStore i alfa-udgave, hvorefter kunden får mulighed for igen at udføre en validering af indholdet og designet.

Efter kundens godkendelse overføres denne til endelig godkendelse hos Google og Apple, således at App’en kan sælges i de respektive App-stores.