Lad os kort fortælle, hvad vi kan!

Philip Dam
CEO, IT-arkitekt

Vort produkt

BestCustomApps har udviklet en platform, som muliggør fremstilling af Apps til Android (Google) og iOS (Apple) indenfor familien/segmentet af Apps, der anvendes til præsentation af information.

En App bygges på grundlag af et udvalgt sæt af skærmbilledetyper, som sammensættes til et større hele på en måde, hvor overgange fra det ene vindue til det andet vindue virker naturligt.

Vores platform understøtter brug af menuer, billeder, lyde og videoer. Hertil kan knyttes links til e-mail-systemer, websider, samt mere avancerede interne referencer i App’en, som gør det muligt hurtigt at kunne skifte til beslægtet information, der skønnes relevant i den givne sammenhæng.

BestCustomApps har udviklet et skelet for leverance af information/data fra vore partnere, samt et værktøj, som gør det muligt for en partner at kontrollere, at data er placeret korrekt i en på forhånd givet mappestruktur, og at interne referencer mellem vinduer er korrekte.

På den måde kan vore partnere nemt opsamle og validere information fra sin kunde, inden disse informationer leveres til BestCustomApps til endelig pakning.

Kunden har stor frihed til at sætte et personligt præg på sit produkt. Det er muligt at udarbejde en komplet liste over brug af skrifttyper, størrelser og farver på stort set alle dele af Appen. På samme måde skal kunden levere særlige ikoner, eget startbillede og eget App-ikon (ikon til symbolisering af Appen på mobilen og tablet’en).

Funktionaliteten i den enkelte App, designet, som viser, hvordan man kan navigere mellem de enkelte sider i Appen, udarbejdes som oftest i et tæt samarbejde mellem kunde, partner og BestCustomApps. Den tekniske implementering af denne beskrivelse foretages herefter af en af BestCustomApps’ App-designere. Denne beskrivelse vil sammen med de leverede informationer fra kunden/partneren tilsammen danne det fulde grundlag for den endelige App.

Vore kunde/partner tester den endelige App og godkender den samlede løsning, inden Appen overføres til GooglePlay og Apple’s AppStore i beta-udgave, hvorefter kunden/partneren får mulighed for igen at udføre en validering af indholdet og designet.

Efter kundens godkendelse sættes Appen til endelig godkendelse hos Google og Apple, således at Appen kan sælges i de respektive App-stores.