Vilkår for anvendelse

Når du downloader og bruger appen, vil disse vilkår automatisk finde anvendelse på din brug. Du bør derfor læse dem grundigt, inden du begynder at bruge appen. Du må under ingen omstændigheder kopiere eller ændre appen eller dele heraf, eller vores varemærker. Du må ikke forsøge at udskille appens kildekode, og du må heller ikke prøve at oversætte appen til andre sprog eller udvikle afledte versioner af appen. Appen og alle tilknyttede varemærker, ophavsrettigheder, databaserettigheder og andre immaterielle rettigheder tilhører fortsat BestCustomApps ApS.

BestCustomApps ApS bestræber sig på at gøre appen så brugbar og effektiv som muligt. Vi forbeholder os derfor ret til på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst årsag at foretage ændringer i appen eller at tage betaling for tjenester i appen. Vi vil aldrig opkræve betaling for appen eller tjenester i appen uden først at gøre meget tydeligt opmærksom på, hvad du betaler for.

Appen Kryddersnapse gemmer og behandler persondata, som du har oplyst til os, således at vi kan levere tjenesten til dig. Det er dit ansvar at sikre, at din telefon og din adgang til appen er sikker. Vi anbefaler derfor, at du ikke ”jailbreaker” eller ”rooter” din telefon, dvs. at du ikke fjerner de softwarebegrænsninger, som følger med det officielle styresystem i din enhed. Det kan nemlig gøre din telefon sårbar over for malware/virus/ondsindet software og kompromittere telefonens sikkerhedsfunktioner, hvilket kan medføre, at Kryddersnapse-appen ikke fungerer efter hensigten, eller at den slet ikke fungerer.

Appen anvender tredjepartstjenester, som har deres egne servicevilkår.

Links til vilkår for tredjepartsleverandører, der bruges i appen:

Vi gør opmærksom på, at der er visse ting, BestCustomApps ApS ikke påtager sig ansvaret for. Nogle af appens funktioner kræver, at appen har forbindelse til internettet. Det kan være via en Wi-Fi-forbindelse eller via din mobiludbyder, men BestCustomApps ApS er ikke ansvarlig for, at appen ikke er fuldt funktionel, fordi du ikke har adgang til Wi-Fi og har opbrugt din data.

Hvis du bruger appen i et område uden Wi-Fi, skal du være opmærksom på, at betingelserne i din aftale med din mobiludbyder stadig gælder. Derfor kan du af din mobiludbyder blive opkrævet betaling i forbindelse med dit dataforbrug i den periode, hvor du har haft forbindelse til internettet for at tilgå appen, eller du kan blive opkrævet betaling fra andre tredjeparter. Når du bruger appen, påtager du dig ansvaret for sådanne opkrævninger, herunder betaling for data roaming, hvis du bruger appen uden for dit hjemmeområde (hjemland eller region) uden at slå data roaming fra. Hvis du ikke selv betaler regningen for den enhed, hvorpå du bruger appen, antager vi, at du har fået tilladelse til at bruge appen af den part, der betaler regningen.

Tilsvarende kan BestCustomApps ApS ikke i alle tilfælde påtage sig ansvaret for, hvordan du bruger appen. Du skal således sikre dig, at din enhed er opladt, og hvis den løber tør for strøm, og du ikke kan tænde den og benytte tjenesten, påtager BestCustomApps ApS sig ikke noget ansvar herfor.

Hvad angår BestCustomApps ApS’ ansvar for din brug af appen, mens du anvender den, gør vi opmærksom på, at vi, selvom vi bestræber os på, at appen altid er opdateret og fri for fejl, er afhængige af, at tredjeparter forsyner os med oplysninger, som vi kan stille til rådighed for dig. BestCustomApps ApS hæfter ikke for direkte eller indirekte tab, som du måtte lide som følge af, at du har haft tillid til appens funktionalitet.

Vi vil muligvis på et tidspunkt ønske at opdatere appen. Appen er i øjeblikket tilgængelig på Android og iOS. Kravene til begge systemer (og evt. andre systemer, hvor vi på et senere tidspunkt måtte beslutte at gøre appen tilgængelig) kan ændre sig, og du vil skulle downloade opdateringerne, hvis du fortsat ønsker at anvende appen. BestCustomApps ApS stiller ingen garanti for, at appen altid opdateres på en måde, så den er relevant for dig, og/eller så den fungerer med den Android- eller iOS-version, du har installeret på din enhed. Du giver imidlertid tilsagn om, at du vil acceptere alle opdateringer af appen, når de bliver tilgængelige. Det er også muligt, at vi ikke længere ønsker at udbyde appen, og vi kan når som helst afbryde brug af appen uden varsel. Medmindre du har fået andet at vide, gælder følgende ved ophør: a) de rettigheder og tilladelser, du har fået tildelt i kraft af disse vilkår, ophører; b) du skal stoppe med at bruge appen og (om nødvendigt) slette den fra din enhed.

Ændringer af vilkår

Disse vilkår kan løbende opdateres. Vi anbefaler derfor, at du jævnligt orienterer dig på denne side for at holde dig ajour med eventuelle ændringer. Vi vil orientere dig om eventuelle ændringer ved at lægge de nye opdaterede vilkår på denne side.

Disse vilkår gælder fra 15-05-2020.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller forslag til vilkårene, er du velkommen til at kontakte os på info@BestCustomApps.com.