Hvornår skal man vælge BestCustomApps?

Mange rettighedshavere og forlag ligger inde med rettigheder et materiale, som de ønsker at digitalisere og udgive i en forbedret form – som en App. Det kan også være, at de bare har en idé til en App, som de ønsker at afprøve, hvorfor det ikke må blive for dyrt. Og så er det, at det bliver svært, da et sådant ønske hurtigt ender i en kompliceret snak om koncept, App type, rettigheder, kravspecifikation, funktionalitet, design, teknik, pris, betalingsform, opdatering, support, tilkøb, rettigheder og ikke mindst tidsplan. Og det kommer hurtigt til at lyde som et ”IT-projekt”, hvor tidsplan og pris har en risiko for at skride, og hvor hurtig leverance ofte er ensbetydende med en høj pris! Vi mener at have løst denne udfordring. Vi har delt projektet op i naturlige faser og givet kunden mulighed for selv at få indflydelse på leveringstiden. Og så lover vi at levere hurtigt og til en fast lav pris!

Partnerstrategi

Vor vision er at have en lang række partnere, der kan se en forretningsmulighed i at få udviklet Apps hos os. Vi ønsker et samarbejde med partnerne, der kan markedsføre og sælge Apps, der er velegnede til levering med vor teknologi. Vi forpligter os til at levere alle løsninger igennem vore partnere, såfremt det på nogen måde er muligt.

Vi deltager gerne i møder med partnerens kunder i salgsprocessen og påtager os at uddanne partneren i brugen af vor teknologi, således at partneren får maksimalt udbytte i samarbejdet med kunderne.

Et typisk samarbejde med en kunde ser således ud:

  • Partneren skaffer en mulig kunde og arbejder frem til indgåelse af en kontrakt. Såfremt partneren har behov for det, deltager vi gerne i et designmøde (måske et salgslukkemøde) med kunden og partneren. Partneren leverer herefter en række ydelser til kunden (ofte på timebasis).
  • Eksempler på partnerydelser: Udfærdigelse af designdokument, der beskriver den ønskede funktionalitet, assistance med design, opsætning og layout, indhentning af data, flytning af data (tekst, billede, lyd, m.m.) fra kundens format til vort format, testpakning af data og assistance med fejlrettelser.
  • Partneren leverer det endeligt validerede materiale til os, hvorefter at vi pakker en version 1.0. Denne proces gentages, indtil kunden, partneren og vi er tilfredse!

Bliv partner

BestCustomApps sælger sine produkter gennem professionelle partnere. Partnerne markedsfører og sælger vore produkter og ydelser samt en række partnerspecifikke tillægsydelser (f.eks. assistance med design, fotografering, upload af emner, oversættelse, support, rådgivning m.m.) Sammen skaber vi løsninger, der skaber værdi for vore kunder (copyrighthaverne).

Vi kan levere hurtigt og til meget konkurrence dygtige priser, hvilket gør vore partnere meget konkurrencedygtige.

BestCustomApps foretrækker at med-finansiere løsninger, hvis partner og kunde også deltager i den økonomiske risiko. Dette sker på baggrund af en aftale, som indeholder partnerens og copyrighthaverens forventninger/forretningsmodel for den aktuelle App. Såfremt denne model findes bæredygtig, tilbyder BestCustomApps at modtage vor betaling i form af en fast procentdel af den del af omsætningen, der er til fordeling, efter at der er afregnet afgifter (moms) og for platformdrift (Google/Apple). Det er en forudsætning for medfinansiering, at BestCustomApps står for upload og administration af midler. Beløbet til BestCustomApps tilbageholdes inden afregning til partneren, der selv står for afregning til copyrighthaver.

Vore partnere er ofte specialiseret i et særligt fagligt segment.